Futuristický dizajn ateliéru ALEXY & ALEXY

Podoba servisnej stanice je výsledkom architektonickej súťaže organizovanej spoločnosťou Slovnaft v roku 2013. V súťaži zvíťazil projekt ateliéru ALEXY & ALEXY, ktorý zaujal elegantnou konštrukciou prestrešenia a ekologickým konceptom.

Pre Slovnaft má lokalita špeciálny význam. Objekt sa nachádza vedľa budovy Apollo klubu, kde v minulosti sídlilo riaditeľstvo rafinérie Apollo, predchodkyne Slovnaftu, ktorá bola zničená počas 2. svetovej vojny. Zámerom Slovnaftu bolo, aby sa objekt stal prirodzenou súčasťou jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich častí Bratislavy, čo sa premietlo do zvýšených nárokov na kvalitu návrhu a technológií. Preto typové riešenie neprichádzalo do úvahy. Technickú stavbu sa podarilo povýšiť na dynamicky pôsobiacu architektúru. Na Prístavnej ulici možeme sledovať aj odkaz na funkcionalistické stavby tohto typologického druhu v podobe zaoblených rohov a horizontálneho členenia budovy zázemia.

Cieľom bolo vytvoriť modernú a ekologickú servisnú stanicu, ktorá by okrem všetkých funkčných požiadaviek napĺňala aj kritéria estetické a stala sa tak symbolom spoločnosti Slovnaft. Najzaujímavejšou časťou objektu je konštrukcia zastrešenia, na ktorej je postavený celý koncept projektu.

Jednoduchú a zároveň efektnú konštrukciu prestrešenia tvoria dva proti sebe stojace oceľové priehradové rámy, ktoré sú votknuté do terénu. Medzi nosníkmi je napnutá pružná textilná membrána, ktorá prepúšťa svetlo. Prestrešenie v tvare hyperbolického paraboloidu chráni zákazníkov pred nepriazňou počasia, pričom však prepúšťa svetlo a šetrí náklady na osvetlenie. Rozpon kopuly je v jednom smere 28,6 m a v druhom smere 29,6 m, v najvyššom bode je vysoká 9,72 m. Membrána je vo večerných hodinách podsvietená diodovým pásom po celom obvode, čím pôsobí ako veľké žiariace logo spoločnosti.

Zázemie servisnej stanice tvorí box štvorcového pôdorysu s rozmermi 16 x 16 m. Objekt so zaoblenými rohmi obsahuje nadštandardné služby pre zákazníkov a ako aj zázemie pre zamestnancov. Charakteristický obvodový plášť je tvorený horizontálnymi žalúziami, ktoré chránia objekt pred prehrievaním v letných mesiacoch. Strecha je vegetačná, čo zlepšuje teplotechnické vlastnosti objektu.

Základy konštrukcie prestrešenia tvoria železobetónové pätky. Box zázemia je postavený ako oceľový skelet opláštený ľahkým obvodovým plášťom. Smerom do ulice a k čerpajúcim autám sa priestor otvára cez veľké presklené plochy chránené fixnými sklenenými lamelami. Použité materiály sú odolné a recyklovatelné.

Ekologický koncept budovy a technické vybavenie prispievajú k minimalizovaniu spotreby energie a prevádzkových nákladov. Vykurovanie zabezpečujú tepelné čerpadlá. Na vegetačnej streche sú umiestnené fotovoltické články, ktoré produkujú elektrickú energiu potrebnú na osvetlenie. Zdroje svetla sú na báze LED diód. Dažďová voda z membrány zastrešenia je prirodzene odvádzaná a zachytávaná v dvoch zásobníkoch. Všetky technológie sú integrované a riadené cez inteligentný systém merania a regulácie.

Zázemie interiéru je v súlade s vonkajším farebným riešením použitá výrazná čierno-sivo-biela farebnosť doplnená detailami so svetlými drevenými povrchmi. V interiéri sa zeleň objavuje v podobe stále zelenej machovej steny v priestoroch hygieny. Príjemným detailom je prirodzené horné osvetlenie cez kruhové svetlovody.

Výhody on-line rezervácie

  • možnosť rezervácie kedykoľvek počas dňa
  • online rezervácia zaberie menej než 3 minúty
  • automatické potvrdenie rezervácie e-mailom
  • pripomenutie termínu stretnutia sms správou

Forbes Bussiness Lounge je službou spoločnosti Slovnaft, a.s., v spolupráci s magazínom Forbes. Rezervačný systém pracuje na platforme Bookio. Všetky údaje sú použité výhradne pre účely rezervácie priestorov a sú chránené podľa zákona.

V prípade otázok

nás kontaktujte emailom na businesslounge@slovnaft.sk alebo prostredníctvom on-line formuláru