Forbes Business Lounge je unikátna služba

Potrebujete usporiadať stretnutie rýchlo a na dostupnom mieste? Využite nadštandardnú službu servisnej stanice, ktorá umožňuje nerušené stretnutie v rokovacej miestnosti s najmodernejším technologickým zariadením a kvalitným občerstvením na jednom mieste.

Vynikajúca dostupnosť širšieho centra

Vynikajúca dostupnosť širšieho centra

Špičkové vybavenie rokovacej miestnosti

Špičkové vybavenie rokovacej miestnosti

Free WiFi a konferenčné hovory

Free WiFi a konferenčné hovory

Občerstvenie a obsluha

Občerstvenie a obsluha

Navyše môžete využiť

Ako zákazník Forbes Business Lounge
môžete využiť ďalšie nadštandardné služby servisnej stanice

Tankovanie kvapaliny do ostrekovačov priamo na samoobslužnom stojane

Tankovanie kvapaliny do ostrekovačov priamo na samoobslužnom stojane

Dog wash – zariadenie na umývanie psov

Dog wash – zariadenie na umývanie psov

Detský kútik s hernými konzolami

Detský kútik s hernými konzolami

Magazín Forbes zadarmo

Magazín Forbes zadarmo

Technológie s bezpečným prístupom na internet

Technológie s bezpečným prístupom na internet

FREE nabíjanie mobilných telefónov

FREE nabíjanie mobilných telefónov

Tankovanie so samoobslužnou pokladnicou

Tankovanie so samoobslužnou pokladnicou

Najširšia ponuka občerstvenia servisnej stanice

Najširšia ponuka občerstvenia servisnej stanice

Cenník

Službu Forbes Business Lounge poskytujeme za výhodných podmienok.
Rokovaciu miestnosť si viete rezervovať online kedykoľvek počas dňa za výhodnú cenu.

Cena zahŕňa prenájom miestnosti, vrátane technológii - LCD multifunkčného zariadenia na prezentácie a konferenčné hovory, bezdrôtové nabíjanie mobilov a pripojenie na internet. Cena nezahŕňa občerstvenie.

1. hodina prenájmu

25 €

každá ďalšia hodina

20 €

Navigovať Navigovať

Výhody on-line rezervácie

  • možnosť rezervácie kedykoľvek počas dňa
  • online rezervácia zaberie menej než 3 minúty
  • automatické potvrdenie rezervácie e-mailom
  • pripomenutie termínu stretnutia sms správou

Forbes Bussiness Lounge je službou spoločnosti Slovnaft, a.s., v spolupráci s magazínom Forbes. Rezervačný systém pracuje na platforme Bookio. Všetky údaje sú použité výhradne pre účely rezervácie priestorov a sú chránené podľa zákona.

V prípade otázok

nás kontaktujte emailom na businesslounge@slovnaft.sk alebo prostredníctvom on-line formuláru